‘Lastig’ is leuk

Als het ‘lastig’ is en als ik met mijn ervaring op communicatiegebied een verschil kan maken, dan ben ik op mijn best.

Of het nu gaat om bijvoorbeeld crisiscommunicatie, een reorganisatie of om communicatie voor een project. Lastig kan ook te maken hebben met het speelveld waarin een organisatie of een project zich bevindt. Als er weerstand is bij de betrokken partijen of als belangen tegenstrijdig zijn.

Natuurlijk kan lastig ook te maken hebben met informatie die moeilijk te begrijpen is. Als er veel jargon gebruikt wordt of als het bijvoorbeeld om IT-gerelateerde informatie gaat.

Het soort opdrachten

Ik zoek opdrachten waarbij communicatie er echt toe doet. Waarin ik te maken heb met:

  • verschillende partijen, afdelingen en mensen;
  • onderwerpen van maatschappelijk belang;
  • moeilijke technische of gevoelige informatie en processen;
  • het maken van plannen en het uitwerken van middelen.

Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten

In mijn werk vind ik het belangrijk om de binnenwereld naar buiten te brengen maar ook om de buitenwereld naar binnen te halen. Ik doe dit voor projecten, afdelingen en organisaties. Ik breng dan de verschillende doelgroepen in kaart. Wat zijn hun belangen, hun zorgen en hun wensen maar ook hoe groot is hun invloed?

 

krant
Albert Einstein: “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”